Kwestionariusz on-line


Osoby zainteresowane pracą prosimy o wypełnienie kwestionariusza on-line.
Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
zdjęcie

DANE PERSONALNE __

imię i nazwisko*
telefon komórkowy*
telefon stacjonarny
adres e-mail*
data urodzenia
adres zamieszkania
wykształcenie
zdjęcie
(Wymagany format JPG, GIF lub PNG do 1MB)


ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH __

Angielski
Niemiecki
Inny


paszport


UMIEJĘTNOŚCI __

lat doświadczenia w pracy na stoczni
UMIEJĘTNOŚCI własna ocena umiejętności w skali 1-5
"nie dotyczy" oznacza prace niewykonywane
piaskowanie
piaskowanie zbiorników
malowanie
malowanie zbiorników
malowanie na grubość
mycie ciśnieniowe
(WOMA, ALTO)
czyszczenie zbiorników
prace ogólne (czyszczenie, mieszanie farby, obsługa zbiorników z piaskiem)
prace mechaniczne
prace elektryczne
spawanie
metalizacja
obsługa wózka widłowego
obsługa pomp i aparatów malarskich
obsługa dźwigu (poddźwigowy)
obsługa muntersa
montaż rusztowań
montaż rur
montaż kadłuba
inne udokumentowane umiejętności, prosimy
wpisać jakie:
ukończone kursy,
prosimy wpisać jakie:
prowadzę działalność gospodarczą:


UPRAWNIENIA
__

nazwa uprawnienia: termin ważności (OD/DO):


SAMOCHÓD
__

samochód czy można go wykorzystać do dojazdu
na miejsce pracy za granicę


POPRZEDNI PRACODAWCY __

nazwa pracodawcy: okres pracy (dzień/miesiąc/rok):


OŚWIADCZENIE
__

"Oświadczam, że udzieliłem prawdziwych informacji na temat swojego doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji dotyczących prac stoczniowych. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP obowiązujących przy pracach stoczniowych i pracach w porcie. Zostałem poinformowany o obowiązku zachowania trzeźwości, tak w czasie pracy, jak i w czasie podróży na miejsce wykonywania zlecenia. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jeśli informacje dotyczące moich kwalifikacji zawodowych okażą się nieprawdziwe, zostanę natychmiast odsunięty od pracy oraz obciążony kosztami przejazdu na miejsce wykonywania zlecenia i kosztami biletu powrotnego; upoważniam firmę do obciążenia mnie kosztami przejazdu w przypadku nie stawienia się w miejscu pracy mimo zakupionego biletu.

Oświadczam również że mój stan zdrowia pozwala mi na podjęcie pracy na stanowisku malarz-piaskarz, nie są mi znane żadne przeciwwskazania medyczne, które uniemożliwiałyby wykonywanie powierzonych prac, nie otrzymałem orzeczenia lekarskiego zabraniającego podjęcia pracy w charakterze pracownika stoczniowego, nie używam narkotyków, anabolików i innych substancji zabronionych, nie mam stwierdzonej choroby alkoholowej, nie cierpię na schorzenia, których jednym z objawów są utraty przytomności, nie mam ograniczeń lekarskich dotyczących prac na wysokości.

Jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć w jak najkrótszym terminie zaświadczenie lekarskie dopuszczające mnie do pracy w zawodzie malarz -piaskarz oraz wyniki testów alkoholowo - narkotykowych. "

Przeczytałem oraz akceptuję oświadczenie


Informacje dotyczące danych osobowych
__


Informujemy, że od dnia 25.05.2018 administratorem Twoich danych osobowych jest Ship Service Recruitment Spółka z o.o. ul. Łużycka 10A/17 81-537 Gdynia. Zmiana odzwierciedla nowe zasady określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej „RODO”.

Możliwość kontaktu z nami będzie za pośrednictwem adresu e-mail : iod.ssr@interia.eu

Dane osobowe będą przetwarzane przez Ship Service Recruitment Spółka z o.o.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych służy wyłącznie uruchomieniu procedury rekrutacji. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie firmy poszukujące pracownika, z którymi współpracujemy. Kontaktować się z Toba będziemy poprzez dostępne kanały komunikacji za Twoja zgodą przez e-mail oraz telefon.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Przechowywać będziemy Twoje dane osobowe przez okres, w którym Ship Service Recruitment Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla potwierdzenia spełnienia wymagań prawnych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli pomóc Ci w znalezieniu pracy.

Jeżeli masz jeszcze pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub marketingu i komunikacji, skontaktuj się z nami.


__


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedury rekrutacji przez SHIP SERVICE RECRUITMENT SP Z O.O. ul. Łużycka 10A/17 81-537Gdynia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest SHIP SERVICE RECRUITMENT SP Z O.O. ul. Łużycka 10A/17 81-537Gdynia. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę*